Dr Miodrag Lazović

Dr Miodrag Lazović

Rođen 1951. godine u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju.

 

Akademsko obrazovanje

Diplomirao je 1977. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a zvanje specijaliste iz oblasti dermatovenerologije stekao je 1985. godine.

Radni odnos

Od 1986. godine do 2002. godine je radio u Gradskom Zavodu za kožne i venerične bolesti u Beogradu od kojih je poslednjih 9 godina bio i Direktor Zavoda i rukovodilac službe obuke budućih kolega.
Od 2002. godine radi u Dermatovenerološkoj ordinaciji Dr Lazović u Beogradu. Takođe je angažovan i kao konsultant u nekoliko poznatih privatnih klinika.
Dr Miodrag Lazović je ranije bio i predavač u Višoj Medicinskoj školi u Beogradu.