Doc. dr sci. med. Vladimir Dugalić

Obrazovanje:

 • 1987 – 1992:   Medicinski Fakultet Univerzitet u Beogradu. Stipendista mladih talenata Srpske Akademije Nauka i Umetnosti
 • Jun 1992: Završio Medicinski Fakultet u Beogradu sa prosečnom ocenom 10 (deset). Za vreme studija bio demonstrator na anatomiji i mikrobiologiji. Dobio Univerzitetsku Oktobarsku nagradu grada Beograda za rad “Uticaj magnezijuma na ekscitabilnost miokarda“
 • Jun 1998:  Položio specijalistički ispit iz opšte hirurgije sa odličnim uspehom.
 • 2002: Završio kurs iz laparoskopske hirurgije
 • 2002 – 2006:  Rad sa prof. dr Božinom Radevićem, osnivačem transplantacione hirurgije jetre u našoj zemlji. Član transplantacionog tima za jetru.
 • Maj 2007 :      Stekao zvanje Magistra Medicinskih nauka iz oblasti Hirurške Anatomije na Beogradskom Medicinskom fakultetu, magistarski rad “Značaj prognostičkih faktora pri hirurškom lečenju karcinoma glave pankreasa”
 • Sep 2008 : Izabran za asistenta na predmetu  Hirurgija sa Anesteziologijom
 • Jun 2014:  Stekao zvanje doktora Medicinskih nauka odbranom doktorske disertacije pod nazivom “Rano otkrivanje i faktori rizika za nastanak klinički značajne pankreasne fistule kod bolesnika nakon cefalične duodenopankreatektomije”
 • Mart 2015: Izabran za docenta na predmetu Hirurgija sa anesteziologijom

Radno iskustvo:

Od juna 1992 do danas: Načelnik Hepatobiliopankreatičnog odeljenja II, I hirurška klinika, Beograd, Klinički Centar Srbije, Koste Todorovića 6

 

Hirurške veštine:

Sve vrste velikih resekcija jetre uključujući desnu i levu hepatektomiju, proširenu desnu i levu hepatektomiju, centralne resekcije jetre (segmenti IV, V, i VIII), segmentne anatomske resekcije jetre (segmenti VII i VIII, IVB i V), bilijarne rekosntrukcije kao i sve operacije na bilijarnim vodovima, pankreasne resekcije (cefalična duodenopankreatektomija, distalna splenopankreatektomija uključujući Strasbergovu operaciju, centralna resekcija pankreasa, resekciju glave pankreasa sa prezervacijom duodenuma, laparoskopska holecistektomija, asistirao nekoliko transplantacija uključujući i living donor transplantacije, splenektomija kao i parcijalna splenektomija, totalna gasrektomija i sve vrste resekcije želuca, sve vrste resekcija tankog i debelog creva uključujući desnu i levu hemikolektomiju, prednje gornju i prednje donju resekciju rektuma, obostrane adrenalektomije i nefrektomiju

Usavršavanje u inostranstvu:

 • Na preporuku prof. dr Zorana. Gerzića za vreme specijalizacije proveo mesec dana na hirurškom odeljenju u Veneciji – Prof. Dr. C. Tremolada, June 1996
 • Hammersmith Hospital u Londonu, Department of Surgery – Prof. Dr N. Habib i Prof. Dr R. Williamson, July – August 1997, November – December 2003
 • Mesec dana u bolnici Paul Brousse Villejuif u Parizu (HBP unit) kod prof. D. Castaign-a, Maj2006 (hepatobiliopankreatična i transplantaciona hirurgija)
 • Mesec dana u bolnici Gustavo Rossi u Veroni, Italija, kod prof dr Claudija Bassija, April 2008 (hirurgija pankreasa)
 • Mesec dana u bolnici Nagoya University Hospital , prof dr Akimasa Nakao, Ferbuar 2010 (hirugija jetre i pankreasa)
 • Mesec dana u bolnici Red CrossMedical Centre, prof dr Masatoshi Makuuchi, April 2011 (hirurgija jetre i pankreasa)
 • Dve nedelje u bolnici Universitats Spital Zurich, prof P A Clavien, Oktobar 2012 (hirurgija jetre i pankreasa i transplantacija)
 • Mesec dana, London Kings College Hospital, prof Nigel Heaton, u okviru programa transplantacije jetre, jun-jul 2013, april 2015
 • Dve nedelje, Univerzitet u Heidelbergu, Hirurška klinika, Hirurgija pankreasa i jetre, Transplantaciona hirurgija, 15.06- 30.06, 2016 prof M. Buchler
 • Dve nedelje, Univerzitetska Humanitas Hirurška klinika u Milanu, Hirurgija jetre, Mart 2018, prof Guido Torzzili