gif

Pozovite call centar

011/311-85-92

ili

zakažite pregled

Online formularom

zakažite pregled

Ass. mr sci. med dr Nebojša Zečević

Ass. mr sci. med dr Nebojša Zečević

Ass. dr sci. med. dr Nebojša Zečević

Email  nebojsa.zecevic1@gmail.com

Lični  podaci

Datum rođenja:  03. septembar 1971

Mesto rođenja:   Šabac, Republika Srbija

Bračni status: oženjen, otac dvoje dece

Prosečna ocena tokom studija na medicinskom fakultetu  9,64

Obrazovanje

 • 2013 – 2016. Doktorske studije iz humane reprodukcije, odbranjena doktorska teza na temu „ Maternalni i perinatalni ishodi trudnoća nastalih vantelesnom oplodnjom kod žena starijeg životnog doba“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor Prof Dr Snežana Rakić, komisija Prof Dr Mladenko Vasiljević, Doc Dr Aleksandar Jurišić, Prof Dr Slaviša Stanišić
 • 2011-2013. Master studije iz menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite odbranjen rad na temu:,, Procena efekata uvođenja dijagnostički srodnih grupa u finansiranju bolničke perinatalne zaštite,,, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,komisija Prof. Dr Vesna Bjegović Mikanović, Prof. Dr Momčilo Babić (mentor), Prof. Dr Slađana Benković (komentor) – prosečna ocena 9.27
 • 2012/2013. upisana subspecijalizacija iz oblasti Perinatologije
 • 1998-2002. Specijalizacija iz ginekologije i akušerstva, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, komisija Prof. Dr Darko Plećaš, Prof Dr Vojislav Žižić i Prof Dr Dražen Milačić- odličan uspeh
 • 1996/97-2013. Magistarske studije iz Hirurške anatomije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor Prof. dr Danilo Radulović, komisija Prof. dr Ljiljana Vujotić, Prof. dr Srba Knežević, Prof. Dr Milica Berisavac
 • 1990-1996. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, prosečna ocena 9.64
 • 1986-1990. Osma beogradska gimnazija – današnja Treća beogradska gimnazija, Beograd, tehničar za biohemiju i molekularnu biologiju prirodno-tehničke struke – odličan uspeh.
 • završio osnovno obrazovanje, škola Mileva Kosovac – Šabac

Kretanje u službi

 • 2016 mart 6. Načelnik odeljenja ultrazvučne dijagnostike GAK Narodni Front
 • 2014 jul 2.Medicinski fakultet – Izbor u zvanje kliničkg asistenta na Katedri za ginekologiju i akušerstvo, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 • 2010-2015. Specijalista ginekologije i akušerstva na odeljenju porodilišta i akutne patologije trudnoće
 • 2006-2010. Specijalista ginekologije i akušerstva na odeljenju za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, specijalističko – konsultativne preglede, dijagnostičku obradu i prijem pacijenata na bolničko lečenje GAK „Narodni front“
 • 2002-2006. Specijalista ginekologije i akušerstva na odeljenju Visoko – rizičnih trudnoća GAK „Narodni front“
 • Zaposlen na GAK „Narodni front“
 • 1997 / 1998 Škola rezervnih oficira VMA i GA Šabac – Vojska SR Jugoslavije
 • 1996/1997. Ugovor o radu Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – opšti lekarski staž

Članstva

 • Lekarska komora
 • Srpsko lekarsko društvo
 • UGOS – Udruženje za ginekološku onkologiju Srbije
 • UGES – Udruženje za ginekološku endoskopiju Srbije

Veštine

 • rad na računaru na programima Microsoft Word, Outlook Express, Internet explorer, Power point

Strani jezik

 • engleski, konverzacijski nivo
 • nemački, početni nivo

Predmeti edukacije i oblasti istraživanja

Ginekologija i akušerstvo, ginekološka onkologija, ginekološka urologija, ginekološka dijagnostička i dijagnostička i operativna endoskopija.

 • 2016 nov. 10 – 14 Amsterdam, COGI
 • 2016 jul 6 – 18. Japan, International congress of integrative medicine.
 • 2016 jun 25 – 30. Palma de Majorka, FMF congress of perinatal medicine
 • 2015 nov 2 – 7. Madrid , XII World congress of perinatal medicine.
 • 2015 maj – jun, Hamburg,  Univeritat klinik Eppedorf – stručno jednomesečno usavršavanje na Klinici  za perinatalnu medicinu kod Prof Dr Kurta Hechera, iz oblasti visokorizčnih trudnoća  i obuka za laser fotokoagulaciju kod rešavanja TTTS u multiplim gestacijama
 • 2014 sep. 17 – 21. Barcelona, Svetski kongres ultrazvuka u ginekologiji
 • 2013.dec. Stručno jednomesečno usavršavanje iz oblasti laparaskopske ginekološke hirurgije,mentor Dr Luka Anđelić, Subotica, Srbija,
 • 2013. The 18 th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and infertility – COGI , Vienna, Austria
 • 2013. 5th Surgical workshop of Complex Uro – genital reconstructive surgery in adults, Beograd, Srbija
 • 2013. Workshop AMS iz oblasti rekonstrukcije karličnog dna, Maribor, Slovenija
 • 2013. The 7th International DIP Symposium of diabetes, hypertension, metabolic syndrome & pregnancy, Florence, Italy
 • 2012. XXIII Europian Congres of perinatal medicine, Paris, France
 • 2011. Nacionalna škola za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju, mentor Prof. Dr Živko Perišić,Beograd, Srbija
 • 2010. Recent Advances in Human Reproduction, Beograd, Srbija
 • 1996. Klinički jednomesečni staž na odeljenju za infektivne i tropske bolesti u bolnici Osvaldo Cruz, Recife, Pernambuko, Brazil
 • 1994 – 1996. Volonter na odeljenju za hirurške infekcije i sepsu Urgentnog centra KCS
 • 1991/92. Volonter – demonstrator na Katedri anatomije, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Nagrade

 • 1994/95. Nagrada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za odličan uspeh i postignute rezultate tokom studija medicine

Naučni rad

 • u novembru, predavač na stručnom sastanku Ginekološke sekcije u Ribarskoj banji, „Simptomi i fizikalni pregled žena sa SUI)”
 • u decembru, predavač po pozivu, Kongres minimalno invazivne hirurgije, Novi Sad „Laparoskopija adneksalnih masa – da li smo dovoljno hrabri ?”
 • u novembru, predavač na stručnom sastanku Ginekološke sekcije u Kruševcu, „Budućnost perinatalne dijagnostike – Molekularni kariotip (CGH array)”
 • 2016 sep.19, Odbrana doktorske teze „ Maternalni i perinatalni ishodi trudnoća nastalih vantelesnom oplodnjom kod žena starijeg životnog doba“, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor Prof Dr Snežana Rakić, komisija Prof Dr Mladenko Vasiljević, Doc Dr Aleksandar Jurišić, Prof Dr Slaviša Stanišić.
 • april, predavač po pozivu u Školi roditeljstva, Opština Novi Beograd „Prenatalna stimulacija”
 • u martu, predavač na stručnom seminaru u GAK „Narodni front“ „Komparativna analiza prenatalnih testova, pouzdanost, prednosti i mane”
 • 2015 okt.10, Redovan stučni seminar GAK Naradni Front, predavanje po pozivu – „ Novine u perinatalnoj medicini, izveštaj sa stručnog usavršavanja na Univerzitetskoj klinici Eppendorf u Hamburgu „
 • 2015 sep. 11, UGES, II Kongres Minimalno invazivne ginekologije, GAK Narodni Front, SLD, EGES. Predavanje po pozivu – „Komparacija ishoda totalne laparoskospke i totalne abdominalne histerektomije „.
 • 2015 jun 4. Ginekološka nedelja, GS SLD. Oralna prezentacija rada : „ Maternalni i perinatalni ishodi trudnoća posle procerura AR – a kod žena uznapredovalog životnog doba „ i rad „ TLH versus TAH, komparacija ishoda „
 • 2015 maj 22, UGES, Bazični workshop minimalno invazivne ginekologije, GAK Narodni Front. Predavanja po pozivu – Osnovi elektrohirurgije u MIG – u ; Upotreba ultrazvučnog noža i enseala / ligashure ; Histeroskopija u slatkom i slanom rastvoru ;
 • 2015 april 24. Arilje, SLD ginekološka sekcija. Predavanje po pozivu – Poredjenje ishoda TLH sa TAH
 • 2014. januar, Stručni sastanak, redovne sednice Predsedništva GAK SLD, Pharmaswiss,  predavanje po pozivu – Uticaj gestacijskih faktora na pojavu SAH-a u trudnoći
 • 2013. novembar, Stručni sastanak, redovne sednice Predsedništva GAK SLD, In-pharm predavanje po pozivu – Procena efekata uvođenja dijagnostički srodnih grupa u finansiranju bolničke perinatalne zaštite.
 • 2013 jul. 4. Odbrana Magistarskog rada „ Uticaj gestacijskih faktora na pojavu subarahnoidalne hemoragije u trudnoći “, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor Prof. dr Danilo Radulović, komisija Prof. dr Ljiljana Vujotić, Prof. dr Srba Knežević, Prof. Dr Milica Berisavac.
 • 2013 nov. 25. Odbrana  Master rada iz menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite na temu:,, Procena efekata uvođenja dijagnostički srodnih grupa u finansiranju bolničke perinatalne zaštite,,, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,komisija Prof. Dr Vesna Bjegović Mikanović, Prof. Dr Momčilo Babić (mentor), Prof. Dr Slađana Benković (komentor) – prosečna ocena 9.27